hedef kitle

Hedef Kitle

Projemizin hedef kitlesi, işgücü piyasasına dahil olma ve yasa dışı eylemlere katılımlarından kaçınma olanakları çok az olan, mesleki becerilere sahip olmayan eski mahkumlardır. Bu yüzden eski mahpuslar, cezaevinden çıktıktan sonra istihdam edilebilirliklerini artırmak için güncel ve odaklanmış programlarda eğitilmeli, sertifikalı becerilere sahip olmalıdır.