01

Projenin Amacı


  • Eski mahkûmların, serbest bırakıldıktan sonra iş bulma şanslarını artırmaları için sertifikalı beceriler kazandırmak için güncel ve odaklı eğitim sağlamak.
  • Hızla büyüyen pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla; hedef grubun dijital becerilerini geliştirme, sertifikalı ve uygun niteliklere sahip olmalarına katkı sunmak.
  • Avrupa çapındaki mevcut eğitim programlarına ek bir pilot rehber olarak işlev görmek için sertifikalı BİT eğitimi konusunda özel olarak eski mahkûmlar için tasarlanmış yenilikçi mesleki eğitim materyali üretmek.
  • İstihdam fırsatı, ortamı oluşturmak için, Türkiye ve Avrupa'daki eğitim veren kurumlar, eski mahkûm grupları arasında eden kurumlarıyla işbirliğini teşvik etmek.
  • Proje süresi ve sonrasında en az 2 ek yıl boyunca programın sonuçlarını ulusal düzeyde ve Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırmak.
  • Eski hükümlülerin ihtiyaçlarına uygun eğitim materyali hazırlamak için ortaklar arasında bilgi edinme günleri düzenlemek ve proje ortakları arasında eğitim veren kurumlar, eğitim alan kurumlar dâhil olmak üzere en az bir uluslararası konferans düzenlemek.

• Eski mahkûmların eğitiminde bir dönüm noktası olduğuna inandığımız ve istihdam edilebilirliklerini artırma şansı verdiğine inandığımız tüm çabayı kamuoyuna duyurmak için seçici işgücü piyasası kurumları ve seçici işgücü arasında bağlantı kurmalarını sağlamak.

02

Hedef Kitlesi


Mesleki becerilere sahip olmayan, kısıtlı imkânlara sahip eski mahkûmlardır.

03

KOORDİNATÖR ORTAK
ADIYAMAN-TÜRKİYE
 

ADIYAMAN MADENİ SANATKÂRLAR ESNAF ODASI FAALİYETLERİ


• Projenin uygulanması için ortaklar arasında koordinasyonu sağlamak

• Yönetim ve mali konuları koordine etmek

• Sözleşme makamı ve ortaklar arasındaki iletişimin sağlanması

• İç ve dış raporların değerlendirilmesi

• Raporların hazırlanması ve sunulması

• Proje web sitesinin ve e-öğrenme eğitim platformun hazırlanması ve işletilmesi

• Lider kurum olarak ortaklar tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetleri denetlemek