toplantı

Bilgilendirme Günleri

Eski mahkumları bilgilendirmek için hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da 2 bilgi günü düzenlenecek. Eski mahkumları proje faaliyetleri hakkında bilgilendirmek, her iki ülkedeki eğitim ve faaliyetlere dahil etmek için projenin başında bir bilgilendirme günü düzenlenecektir. Projenin ortasında ikinci bilgilendirme günleri düzenlenecektir. Çalışanları ve işverenleri bir araya getirmek ve eski mahpusların istihdamını sağlamak için bilgilendirme günlerine işverenler de davet edilecek. Başvuru sahibi, Türkiye’de bilgi günleri düzenlemekten sorumlu olacaktır. Dian Yunanistan’da bilgi günleri düzenlemekten sorumlu olacak Basın mensupları bilgilendirme günleri ile ilgili haberleri izlemeye ve yayınlamaya davet edilecek, böylece daha fazla insan projeden haberdar olacak ve eski mahkumların entegrasyonu konusunda bilinç artırılacaktır.