toplantı

Ulusötesi Toplantı

Projenin birinci toplantısı Mayıs 2022’de Adıyaman’da, ortaklığın kurulması, proje hedeflerinin ve hedef kitlenin anlaşılması için ortaklardan iki kişinin katılımıyla ulusötesi proje toplantıları düzenlenecektir. Projenin ikincisi toplantısı Nisan 2023’te gerçekleştirilecek ve proje faaliyetlerinin sonuçlarının sunulmasına, hazırlanmasına, gözden geçirilmesinin planlanmasına ve proje ilerlemesini koordine etmeye hizmet edecektir: