1. Bilgilendirme Günleri
  • Bilgilendirme Günü-1( Info Day-1)

  Projenin ilk bilgilendirme günü 23.12.2022 tarihinde yaklaşık 80 kişinin katılımı ile Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirildi. Toplantıya koordinatör kurum ve proje ortağı AKTEK’ten yetkililer başta olmak üzere çeşitli meslek kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, mesleki teknik okulların müdür ve öğretmenleri, Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası yönetim kurulu üyeleri, sektör ve STK temsilcilerinden kişiler ve diğer ilgililer katıldı.

  Çalışma yemekli olarak yapılan toplantının açılış konuşmasını Oda Başkanı Mahmut Yücel ve proje hakkında detaylı bilgilendirmeyi ise AKTEK’ten Ahmet Günaydın yaptı. Toplantıda eski mahkûmlara yönelik olarak uygulanmakta olan proje kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında sunum eşliğinde katılımcılara detaylı bilgilendirme yapıldı.

  Toplantıda projede üretilen görünürlük materyalleri olarak katılımcılara promosyon kalem, not defteri ve broşür dağıtıldı. Salonda dijital ekran, roll-up ve branda ile görünürlük sağlandı. Bilgilendirme toplantısı yazılı ve görsel basınla paylaşılarak geniş kitlelere ulaşıldı.

  • Bilgilendirme Günü-2 (Info Day-2)

  Bilgilendirme Toplantısı-2 (Info Day-2) Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde yapıldı. 22 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen yemekli bilgilendirme toplantısına Adıyaman’dan çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve yöneticileri, mesleki odaların başkanları ve temsilcileri, mesleki teknik okulların müdür ve öğretmenleri, sektör ve STK temsilcilerinden kişiler, mahkûmlar, diğer ilgililerden yaklaşık 75 kişi katıldı.

  06 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anmasıyla başlayan toplantı, video gösterimi, AKTEK adına Ahmet Günaydın’ın proje sunumu ve proje irtibat kişisi Abdurrahman Duyan’ın konuşması ile devam etti. Yürütülen proje kapsamında proje kapsamında yürütülen faaliyetler, mahkûmların iş bulmaları ve sosyal hayata kolay uyum sağlamaları için dijital beceriler kazandırılması, girişimcilik eğitimleri, iş ve meslek danışmanlığı gibi rehberlik hizmetleri ve ulaşılan sonuçlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

  Salonda görünürlük oluşturuldu ve katılımcılara proje kapsamında üretilen görünürlük ürünleri olarak promosyon kupa bardak, kalem, not defteri ve broşür dağıtıldı. Toplantı yazılı ve görsel basınla paylaşılarak yaygınlaşma faaliyetine katkı yaptı