ADIYAMAN KÜLTÜR, TURİZM, EĞİTİM VE KALKINMA DERNEĞİ

Adıyaman Kültür, Turizm, Eğitim ve Kalkınma Derneği bir sivil toplum kuruluşudur. Kâr amacı gütmeyen, bağımsız bir dernektir. Kurumun çoğu öğretmen, idareci, araştırmacı ve yetişkin eğitiminde aktif olarak yer alan kişilerden oluşan 24 aktif üyesi bulunmaktadır. Başta dezavantajlı kişiler (göçmenler, eski mahkumlar, işsizler) olmak üzere yetişkinlerin sorunları hakkında farkındalık yaratmaya ve sosyal içerme eğitimleri vermeye çalışmaktadır.

DERNEĞİN ANA FAALİYETLERİ

Temel yaşam becerileri-dijital araç kullanımı ve mesleki eğitimler konusunda dezavantajlı kişilere yönelik eğitimler düzenlemektedir. Dernek sivil toplumu güçlendirmeyi, eski hükümlülerin eğitimlere, Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) kurslarına, çevre eğitimlerine ve meslek edindirme kurslarına dahil edilmesine ilişkin faaliyetleri güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bölgesel ve ulusal kültürel değerlerin geliştirilmesi ve yetiştirilmesi için koşullar yaratarak, sanat yoluyla kültürel eğitim ve öğretim, yerel toplumun entegrasyonunu sağlamaktadır. Dezavantajlı kişilerin, işsizlerin ve eski mahkumların etkin entegrasyonunu hedefleyen yenilikçi araçlar ve yaklaşımlar oluşturulmaktadır. Pratikte ekonomik hayattan ve istihdamdan dışlanma, kırdan kente göç, yeterli mesleki beceri eksikliği, sosyal baskı ve dışlanma nedeniyle insanların yoksulluk riski daha yüksektir. AB ülkelerindeki kurumlarla iş birliği yaparak bu sorunların çözümüne katkıda bulunmaya çalışmaktadır.