dijital beceriler

Dijital Beceri Kursu

Eski mahkumlar, cezaevinden çıktıktan sonra istihdam edilebilirliklerini artırmak için sertifikalı beceriler edinme konusunda eğitilmiş olacaklar. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde (BİT) odaklı eğitim, onları rekabetçi ve yetenekli iş arayanlar yapabilir. Eski mahkumları güncel yeterlilikler konusunda eğiterek onların inisiyatif alma duygularını motive edeceğiz ve hatta serbest meslek veya girişimcilik potansiyellerini artırabiliriz. Eski mahkumlar dijital becerilerini artıracak, iş bulacak, işgücüne girecek ve topluma entegre olacak, aileleriyle mutlu bir şekilde yaşayacaklar. Her gün 2 ay, 2 gün, 5 saat olmak üzere toplam 80 saat eğitim verilecektir.